Map By Agro Mati

► Na mapie znajdziecie: ● Gospodarstwo z krowami ● Sklep ● Skup ● Wioske ● Wszystkkie drzwi i bramy otwierane na przycisk “O” (Nie zero) ★ Zakazy: ● Zakaz zmiany linku!!! ● Zakaz edycji!!! ● Zakaz wrzucznia na inne fora! youtube_click_here

► On the map you will find: ● Farm with cows ● Shop ● Purchase ● Village ● All doors and gates opened on the “O” button (Not zero) ★ Prohibitions: ● No change of link !!! ● No editing !!! ● No boiling for other forums! youtube_click_here

Credits:
Agro Mati


DOWNLOAD

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *